Ledige stillinger

Som medarbejder i Røde Kors arbejder du for at forhindre og afhjælpe menneskelig nød og lidelse, hvad enten den finder sted i Danmark eller ude i verden. Ved at forene indsatsen fra vores medarbejdere og mange frivillige kan vi gøre en forskel for mennesker, som er sårbare og udsatte. Vores arbejdsområder er inddelt i fire: landskontoret, asyl, international udvikling samt katastrofeberedskabet. Læs mere om vores ledige stillinger nedenfor.