Førstehjælp i skolen. Kom med på gratis kursus

Carnegie Fonden og Røde Kors vil sammen sikre, at flere folkeskoleelever har basal viden om livsreddende førstehjælp, så de kan passe på sig selv og hinanden og være med til at forebygge ulykker. På 13 skræddersyede, gratis kurser giver vi lærere fra hele landet mulighed for at blive i stand til at undervise elever i den obligatoriske førstehjælp.Billede Tomas Bertelsen

Foto: Tomas Bertelsen

På kurserne tager vi udgangspunkt i elevmaterialerne fra Røde Kors og giver dig ideer til, hvordan du kan strukturere din førstehjælpsundervisning og tilrettelægge øvelser for indskolingen, mellemtrinet og udskolingen. 

Baggrund

Førstehjælp i skolen er et forsømt område. Det er der flere grunde til, men en væsentlig årsag er, at lærerne ikke føler, at de er tilstrækkeligt klædt på til at løfte opgaven, viser en undersøgelse lavet af Center Interventionsforskning i 2014. 

Førstehjælp rummer desuden mange aspekter af den dannelsesproces, som børn under deres opvækst skal erhverve sig: omsorg for andre, medansvar og hvordan opfører man sig mest hensigtsmæssigt, når andre kommer til skade eller er kede af det. 

Mål

Formålet er at de lærere, vi har på kursus, efterfølgende vil kunne undervise i alt 26.000 elever.

Program

  • 08.00 – 08.15: Velkomst og præsentation af program
  • 08.15 – 09.45: Genoplivning med dukken mini-Anne og instruktionsvideo
  • 09.45 – 10.00: Pause 
  • 10.00 -11.00: Øvelser for indskolingen. Rollespil og strukturer for de yngste elever
  • 11.00 – 12.00: Øvelser for mellemtrinet. Rollespil og strukturer for de mellemste elever
  • 12.00 – 12.30: Frokost
  • 12.30 – 13.30: Øvelser for udskolingen. Rollespil og strukturer for de ældste elever
Kurserne er gratis og inkluderer frokost og materialer. Din skole skal selv afholde udgifter til transport. Anfør gerne i tilmeldingsformularen, hvis din skole kan lægge lokale til et kursus.