Prøv noget nyt i din sommerferie

Bliv frivillig på en Røde Kors Familielejr 11 Tommeruplejr

Hvert år arrangerer Røde Kors ferielejre for udsatte familier. For tredje år i træk bliver en af sommerens ferielejre afholdt på Tommerup Efterskole på Fyn. Skolen danner en fantastisk ramme for nye kontakter mellem børn og voksne og lejrens mange forskellige aktiviteter. Vi planlægger en sommerlejr for 85 deltagere.

Sport, leg, hygge og lejrbål

Det er Røde Kors´ lokalafdelinger rundt omkring i landet, der sender familierne på sommerlejr. For at sikre kontinuitet i den kontakt Røde Kors får til familien og omvendt, deltager der altid en frivillig fra lokalafdelingen i lejren. Men der skal bruges flere hænder………………….Flere hænder til at arrangere sport og leg, hygge og lejrbål, og flere hænder til at hjælpe med lejrens praktiske opgaver.

En kulinarisk oplevelse

En af lejrens bærende værdier er, at vi hjælper hinanden med alle de praktiske opgaver.  Det indebærer, at vi hjælpes ad med at lave mad og rydde op. Der er ofte familier, der gerne vil lave spændende mad – mange kommer fra andre lande, hvilket giver enestående muligheder for kulturudveksling også på det kulinariske område.

Vi er omkring 18-20 frivillige i alt. Mange er gengangere, fordi det bliver lidt af en livsstil. Du er ikke fast på aktiviteter hele tiden, men vi forventer, at du har lyst til at blive en integreret del af lejren. Ind imellem de forskellige aktiviteter kan der hos en familie opstå et behov for at snakke, eller der kan opstå en uforudset situation. Det skal vi være klar til at håndtere. At etablere netværk mellem familierne er også et af lejrens formål – og det arbejder vi som frivillige på at understøtte gennem fælles aktiviteter.

Vi frivillige hygger os også sammen, der er fællesmøde hver aften, hvor vi evaluerer dagen, der gik og planlægger dagen, der kommer. Vi har kaffe på kanden og gode muligheder for at lære hinanden at kende.

Udgifter dækkes

Som frivillig får du dine udgifter til transport og ophold dækket. Du skal bidrage med initiativ, lyst til at være sammen med mennesker og en ren straffeattest. Vi bruger megen tid på udendørs aktiviteter, sport og leg, så vi har brug for frivillige, der har lyst til at være igangsættere på det fysiske plan. Meget frivilligt arbejde i Danmark udføres af kvinder. Men det er vores erfaring, at et frivilligteam af mænd og kvinder – yngre som lidt ældre giver en dynamisk lejr. Og vi har sat os for at prøve at rekruttere flere yngre mænd/mænd med kræfter og energi til fysisk udfoldelse.