Støtte til voldsudsatte kvinder og børn

Qnet er netværk og støtte for kvinder og børn, der har været udsat for vold i familien. Røde Kors tilbyder en-til-en støtte og fællesarrangementer. Qnet Hero

Qnet er netværk til voldudsatte kvinder og børn, der har brug for social eller praktisk støtte efter ophold på krisecenter og/eller brud med et voldeligt forhold. 

Støtte, netværk og nærvær

Det kan være vanskeligt at finde fodfæste i livet igen efter et brud med et voldeligt forhold. Qnet tilbyder en-til-en samvær og støtte samt praktisk hjælp i forbindelse med blandt andet møder hos kommunen eller indflytning i ny lejlighed. Derudover bliver der også arrangeret fællesspisning, udflugter og foredrag samt familielejre for kvinderne og deres børn.

Vold i hjemmet medfører ofte fysiske og psykiske konsekvenser, der rækker langt ud over voldens ophør. Kvinderne oplever blandt andet at blive ramt af angst, mistet selvværd og tab af socialt netværk. Børnene er også hårdt ramt, enten fordi de selv har været direkte udsat for volden eller har oplevet deres forælder blive udsat for den.

Kvinderne og deres børn står i en sårbar livssituation, med sår på sjælen og ofte i et helt nyt lokalmiljø. I Qnet støtter de frivillige overgangen til en tilværelse uden vold.

Qnet i hele landet

Røde Kors har omkring 20 forskellige Qnet fordelt ud over hele landet med cirka 150 frivillige. Qnet hjælper hvert år over 400 kvinder og børn, der har været udsat for vold.

Røde Kors’ internationale arbejde for voldsudsatte

Qnet i Danmark samarbejder de næste år med Røde Kors i Bulgarien, Ungarn og Rumænien om at starte Qnet. Samarbejdet tager udgangspunkt i Qnets 15 års erfaring i Danmark. Du kan høre mere om Qnets internationale samarbejde ved at skrive til Maria Stetter Rubin på marub@rodekors.dk

Det internationale samarbejde er samfinansieret af den Europæiske Union under programmet Rights, Equality and Citizenship (REC) Programme.

Qnet og Qcafé støttes af Rådet For Offerfonden.

Har du været udsat for vold?

Hvis du har været udsat for vold, er der hjælp at hente. I Qnet har du mulighed for at få et netværk og møde andre kvinder i samme situation.

Find dit lokale Qnet

Vil du være frivillig?

Hjælp voldsramte kvinder ud af isolation og videre i livet. Bliv en del af Qnet og gør en forskel for en voldsramt kvinde gennem nærvær og netværk.

Bliv frivillig i Qnet

Læs mere om Qnet (pdf)

Logo Offerfonden Eulogo