Spørgsmål og svar på asylområdet

Find svarene på de oftest stillede spørgsmål.

1. Hvorfor driver Røde Kors asylcentre?

Røde Kors driver asylcentre, fordi det ligger i forlængelse af organisationens princip om at hjælpe mennesker i nød. Det er med andre ord Røde Kors princippet om medmenneskelighed i praksis.

2. Hvem bestemmer, hvornår et asylcenter skal åbnes eller lukkes?

Udlændingestyrelsen beslutter, hvornår asylcentrene skal åbnes eller lukkes, og hvem der skal drive centrene. Udlændingestyrelsen indgår kontrakter med private udlejere, kommuner eller andre, der har lokaler, der kan bruges som asylcenter. Flere kommuner driver også asylcentre.

3. Hvem bestemmer, hvor asylansøgeren skal bo?

Udlændingestyrelsen bestemmer, hvor asylansøgerne skal bo. Placering på centrene afhænger af, hvor langt asylansøgerne er kommet i forhold til deres ansøgning om asyl. Alle nye asylansøgere bliver registreret i Center Sandholm.

4. Hvad er Røde Kors' rolle på centrene?

Røde Kors indkvarterer asylansøgerne og sørger for den praktiske og humanitære del af at tage imod asylansøgere. Røde Kors har for eksempel sundhedsklinikker med sundhedsfagligt personale, børnehaver, skoler, og voksne tilbydes undervisning og aktivering. Herudover koordinerer vi et omfattende netværk af frivillige, som tilbyder forskellige fritidsaktiviteter i og uden for centrene.

5. Er det Røde Kors, der bestemmer om en asylansøger får afslag eller ophold på asyl?

Nej, det er Udlændingestyrelsen og Flygtningenævnet, der bestemmer det. Justitsministeriet kan beslutte at give humanitært ophold. I sager, hvor stærke humanitære hensyn taler for det, kan Røde Kors vælge at tage en asylsag op over for myndighederne.

6. Hvilke fordele er der ved, at Røde Kors er i asylarbejdet?

Røde Kors har siden 1984 stået for at drive flere af landets asylcentre. Den erfaring gør, at vi har en solid, faglig ballast inden for alle de opgaver, der hører med til den humanitære del af asylarbejdet - lige fra ankomsten, til flytning ud på opholdscentrene og til asylansøgerne enten skal forberedes på at flytte ud i en kommune, eller har brug for uvildig hjemrejserådgivning. Vi har særlig erfaring med de mest sårbare grupper, for eksempel børn og unge, der er flygtet alene, eller asylansøgere, der har brug for psykologisk hjælp til at bearbejde traumer efter krig, konflikt og flugt. Desuden er vi en beredskabsorganisation, der kan rykke hurtigt, når det behøves.

7. Hvor mange penge går der til drift af asylcentre, når der samles penge ind til Røde Kors?

Ingen. Staten giver en årlig bevilling til driften af centrene, som hænger sammen med antallet af asylansøgere.

8. Hvor mange asylansøgere er der?

Antallet af asylansøgere ændrer sig hele tiden. Nogle får opholdstilladelse, andre får afslag og rejser hjem, og nye kommer til. 14.792 personer søgte om asyl i Danmark i 2014. 6.104 fik opholdstilladelse.

9. Hvor kommer asylansøgerne fra?

Asylansøgerne kommer fra en lang række forskellige lande. De største grupper kommer i øjeblikket fra Syrien, Eritrea, Afghanistan, Iran og Irak. En del er også statsløse.

10. Må asylansøgerne bo uden for centrene?

Asylansøgerne kan søge Udlændingestyrelsen om tilladelse til at bo i egenfinansieret bolig. For eksempel i en fremlejet lejlighed eller leje af et klubværelse. Flere enlige asylansøgere kan sammen leje en større lejlighed.

11. Må asylansøgerne arbejde?

En asylansøger over 18 år må gerne arbejde. Han eller hun skal dog først indgå en kontrakt med Udlændingestyrelsen om betingelserne for at arbejde. I nogle tilfælde er det muligt at være i ulønnet praktik. I tilfælde af lønnet arbejde, skal der være tale om et ordinært arbejde på normale løn- og arbejdsvilkår, uden tilskud fra det offentlige.

Asylarbejdet i tal

Antal asylcentre: Røde Kors driver pr. oktober 2015 20 asylcentre på Sjælland, i Jylland, Bornholm og Samsø.

Asylansøgere i Danmark: Fra 1. januar til 1. oktober 2015 har ca. 9.800 mennesker søgt om asyl i Danmark.

Børn der flygter alene: Fra 1. januar til 1. oktober har ca. 940 børn og unge, der er flygtet alene, søgt om asyl i Danmark.

Frivillige i asylarbejdet i Røde Kors: Pr. oktober 2015 er 1000 frivillige tilknyttet asylarbejde i Røde Kors.

Alle tal varierer fra dag til dag. Se derfor mere på Udlændingestyrelsens hjemmeside