Samarbejde giver mening for Røde Kors asyl

Et godt samarbejde med virksomheder og foreninger, giver bedre muligheder for asylansøgereSamarbejde

Uk _flag

 

Når Røde Kors går op i at kunne samarbejde, er det først og fremmest fordi det kan føre til bedre tilbud og vilkår for asylansøgerne. Her blot et par eksempler:

"Når vi er dygtige til at samarbejde med lokale foreninger, kan asylansøgerne gå til sport eller andre gode aktiviteter i lokalområdet, når vores medarbejdere er gode til at skabe aftaler med lokale virksomheder, kan flere f.eks. komme i praktik, og når vi samarbejder med andre foreninger, kan vi invitere flere frivillige til at skabe gode oplevelser for vores asylansøgere", fortæller asylchef Anne La Cour. "Det hele handler om, hvad der giver bedst mening for asylansøgerne, der hvor vi nu engang har et asylcenter", siger hun.

Samarbejdet foregår på mange niveauer

"Vi har altid skulle tale med alle. Vi taler med Udlændingestyrelsens embedsmænd, når det handler om kontakter og vilkår f.eks. i vores skoler, vi samarbejder med Dansk Flygtningehjælp, når det gælder behovet for rådgivning af vores beboere om deres asylsag, vi taler med lokale frivillige både fra Røde Kors og andre organisationer, og vi taler med direktører for store virksomheder, når det handler om donationer og partnerskabsaftaler. Asylområdet er et område, der skal udvikles hele tiden, og derfor er det vigtigt at være i dialog med alle", forklarer Anne La Cour. 

Det rigtige match for Røde Kors asylcentre

Sidstnævnte eksempel med virksomhederne har leder for strategi og udvikling, Kasper Koch, meget erfaring med. Når virksomheder kontakter Røde Kors Asyl for at indgå i et samarbejde, bliver der gjort meget for at skabe det rigtige match mellem den enkelte virksomhed og Røde Kors asylcentre:

"Vi indgår i et tæt samarbejde med den enkelte virksomhed for at se, hvordan deres ekspertise og produkt kan skabe en bedre hverdag for beboerne på asylcentrene. Det skal være det rigtige match, så alle får noget ud af det", fortæller Kasper Koch.

Et godt samarbejde kan føre flere med sig 

Et eksempel på et godt match er IKEA. I foråret 2014 kontaktede IKEA Røde Kors asyl. De ville gerne sende et hold unge fra asylcentrene på et højskoleophold. Det blev et fantastisk ophold for 27 unge, som førte til endnu mere samarbejde i september 2015, da Center Auderød lidt uden for Frederiksværk skulle åbne i en fart.

"IKEA kom med sofaer, reoler og borde, så vi kunne indrette fire opholdsrum til asylcentrets beboere. Den slags gør en kæmpe forskel, når man skal have en kedelig grå betonbygning omdannet til et hjem for flere hundrede asylansøgere på ingen tid", fortæller Kasper Koch.

Lokalt samarbejde om praktik for asylansøgere

Hos Center Kongelunden på Amager ved København har man også gode erfaringer med at samarbejde med virksomheder. Det seneste år har asylcentret samarbejdet med to lokale håndværksmestre, hvor et par af asylcentrets beboere har fået en praktikaftale i hus.

"Vi vil gerne have lavet praktikaftaler for asylcentrets beboere, så de får en bedre chance for at kunne forsørge sig selv. I dag er nogle af beboerne på Center Kongelunden i praktik hos den lokale automekaniker og elektriker", fortæller Kasper Koch.

"Alle asylansøgere kan være med, så længe alle får noget ud af det, og vi er efterhånden blevet rigtig gode til det her oplagte match, der giver mening for alle parter. Hvis nogle er interesseret, skal de bare sende en mail til mig: kpk@redcross.dk", slutter Kasper Koch med et overbevisende smil.