Rapporter og undersøgelser om asyl

Om Røde Kors arbejde

En brochure om asyl-beredskabet i Røde Kors. 2015.
Når Røde Kors Rykker - (pdf)

Faktuel brochure om Røde Kors asylarbejde. 2010.
Fakta om asylarbejdet - (pdf)

Om asylansøgeres tilstand

Undersøgelse af nyankomne asylansøgeres fysiske og psykiske helbredstilstand. 2008.
Amnesty International og Røde Kors rapport - (pdf)

Lægefaglig artikel af blandt andre Ebbe Munk-Andersen om psykiske konsekvenser efter lang tids uvished i asylsager. Juni 2007
BMCH Public Health - (pdf)

Hollandsk undersøgelse om psykiske konsekvenser ved en lang asylproces. December 2004.
Artikel i lægefagligt tidsskrift - (pdf)

Om vilkår og muligheder for asylansøgere

Erfaringsopsamling vedrørende asylaftalen. Marts 2015.
Erfaringsopsamling - (pdf)

Rapport om kunstnerisk projekt for unge asylansøgere. 2015.
Travelling With Art Report, Louisiana - (pdf)

Undersøgelse om asylansøgernes mulighed for at bo uden for centrene. 2009.
Herre i eget hus - (pdf)

Guide til unge asylansøgere der vil være frivillige i Røde Kors. 2013.
Amirs vej som frivillig - (pdf)

Om asylbørn

Syv oplæg om uledsagede mindreårige asylansøgere med gadeorienteret adfærd. Af Caroline Madsen og Helle Kjems. 2014.
Uledsagede mindreårige asylansøgere - (pdf)

Rapport om psykisk screening af asylbørn. 2010.
Børn i risikozonen - (pdf)

Lægefaglig artikel om psykisk helbred blandt asylbørn i Danmark. Ugeskrift for læger. 22.oktober 2007.
Psykisk helbred blandt asylbørn - (pdf)

Frirum – en håndbog med viden, metoder og inspiration til børnegrupper med børn i traumatiserede flygtningefamilier. 2011.
Frirum - (pdf)

Frirum - ekstern evaluering af 'Frirum' lavet af SocialRespons. 2015.
Frirum - evaluering (pdf)

Frirum - guide til til opstart af børnegruppeforløb i asylfasen. 2015.
Frirum - guide (pdf)

Metodehæfte med vejledning om opdragelse af børn, der vokser op med to kulturer
Mindspring - (pdf)

Undersøgelse af livsvilkår for asylbørn. SFI. 2006.
Undersøgelse - (pdf)