Asylansøgere spillede vigtig rolle i beredskabsøvelse

En gruppe asylansøgere var med til at sikre god, og realistisk undervisning af deltagerne ved en beredskabsøvelse på asylcenter Avnstrup.
 
 

Oktober 2016 /tekst og foto: Thomas Petersen – redigeret af Matilde Fenger Flindt


Tidligt på efteråret blev der på asylcenter Avnstrup afholdt en stor beredskabsøvelse. For at holde Røde Kors kriseberedskabet ved lige, og klar til at rykke ud i verden, når der er behov for det, bliver der jævnligt afholdt beredskabsøvelser.

Teltlejr med plads til 100 nødhjælpsarbejdere

Ved øvelsen på center Avnstrup blev der opsat en lejr, en såkaldt base camp, som Røde Kors også sætter op, når vi rykker ud til jordskælv eller andre naturkatastrofer i verden. Base camp rykker akut ud til kriseområder overalt i verden. Der har bl.a. været etableret lejre i Sydsudan og Haiti. Den base camp, der blev sat op til øvelsen, har plads til 100 nødhjælpsarbejdere, og for første gang nogen sinde, blev asylansøgere inddraget i øvelsen.

Når basecamp-holdet ankommer til kriseområder, hyrer de lokal arbejdskraft, der skal hjælpe med etablering og drift.

 

Asylansøgerne agerede lokale borgere i katastrofeområde

Under øvelsen på Avnstrup havde asylansøgerne den meget vigtige rolle at skulle agere 'lokale'. Øvelsen gik nemlig ud på, at teknikerne i base camp skulle træne interkulturel kommunikation og ledelse, uden at kunne tale det samme sprog som de lokale. Derfor var asylansøgernes deltagelse i øvelsen med til at gøre den meget realistisk.

 

Læs mere om center Avnstrup og de andre Røde Kors asylcentre her

 

Fakta

Når en katastrofe rammer, rykker internationale Røde Kors hold ud med timers varsel for at få overblik og koordinere indsatsen med at uddele nødhjælp.

Ofte er det lokale frivillige, der yder den første afgørende og modige indsats. Men styrken ved Røde Kors er, at vi kan trække på eksperter, penge og udstyr fra hele verden til at komme videre, når den første indsats og de ofte sparsomme lokale ressourcer er brugt.
Røde Kors i Danmark er en meget aktiv del af det internationale beredskab. Vi har katastrofeteams stående parat til at rykke ud og kan på timer eller dage sende hold af specialister afsted.

Ofte er det mennesker som læger, IT-eksperter, ingeniører eller andre specialister, der har en aftale om orlov fra deres arbejdsplads, når der er brug for dem ude i verden.

Røde Kors i Danmark beslutter ikke selvstændig at sende folk afsted. Indsatsen bliver koordineret i Geneve, hvor det bliver vurdereret hvem der er bedst, billigst og hurtigst til at rykke ud.

Læs mere om Røde Kors katastrofeberedskabet her