Center Roskilde

OBS: Da Udlændingestyrelsen har besluttet at lukke Center Roskilde, flytter de sidste beboere fra centeret i starten af november. Derfor modtager Center Roskilde heller ikke længere donationer. Centeret lukker helt i slutningen af november.

Antal beboere: 72| Nationaliteter: 15| Frivillige: 182

- Tal senest opdateret 31. oktober 2016

På centeret kan man møde grupper af familier, kvinder og mænd, der er travlt beskæftiget med praktik og daglige gøremål. Beboere, der får afslag på deres asylansøgning, får råd og vejledning af Røde Kors' hjemrejserådgivere, mens beboere, der får ophold i Danmark, overgår til kommunerne. Uanset hvad der sker i den enkeltes sag, er det en Røde Kors-opgave at skabe en aktiv og meningsfuld hverdag, der er med til at give asylansøgere et fremtidsperspektiv, uanset om de får ophold eller afslag. Centeret har børnehave, klub og voksenundervisning og tilbyder en bred vifte af frivillige aktiviteter, både i og uden for centret. 

Hverdagen på asylcenteret

 • Boliger 
  Familier med børn har typisk to rum til rådighed. Enkelte bor alene, men de fleste bor sammen med andre på deres værelser. Alle har adgang til fælles bad og toilet. Beboerne står selv for indkøb, rengøring, tøjvask og madlavning i fælleskøkkener.

 

 • Sundhedsklinik
  Beboerne på Center Roskilde kan få hjælp til helbredsmæssige problemer af læge, sygeplejersker og sundhedsplejersker på Røde Kors' sundhedsklinik i Dianalund. På klinikken vurderer personalet, om der er brug for at henvise til speciallæge, psykolog eller anden nødvendig behandling. 

 • Børnehave
  Børn fra tre til seks år går i børnehave på centeret. For familier i asylsystemet er det vigtigt, at der er et trygt og rart sted, hvor børnene kan lege og have det godt, så forældrene med sindsro kan deltage i undervisning, være i praktik eller gå til de nødvendige samtaler med myndighederne.

  Børnehaverne er indrettet som alle andre børnehaver med rare møbler i børnestørrelse og tegninger på væggene. Strukturen i børnehaven er den samme som i andre Røde Kors børnehaver, så børnene oplever genkendelighed, hvis de skal flytte til andre centre. Pædagogerne arbejder efter særlige pædagogiske principper med fokus på trygge, genkendelige rammer. Det har især børn på asylcentre brug for efter en tid med stor uforudsigelighed og ofte barske oplevelser.
   
 • Skole for børn og unge
  Børn i alderen 6-16 år går på Røde Kors-skolen i Dianalund og bliver hver morgen kørt til og fra centeret i skolebus. Undervisningssproget er dansk, og timeantallet er det samme som i folkeskolen, ligesom der også undervises i folkeskolens fag: Dansk, matematik, engelsk, natur og teknik, hjemkundskab, musik, idræt, billedkunst og modersmål.

  Så snart lærere og pædagoger vurderer, at eleverne er fagligt og socialt klar til det, kommer de i den lokale folkeskole. At komme i skole med danske børn er vigtigt i forhold til at lære mere dansk og ikke mindst at få jævnaldrende, danske legekammerater.

 • Voksenundervisning og praktik
  Center Roskilde har både voksenundervisning og et jobcenter, der hjælper med aktivering og praktikforløb. Alle nye beboere over 17 år kommer til en samtale på jobcenteret, hvor de bliver spurgt om uddannelse, arbejdserfaringer og kompetencer.

  Medarbejderne på asylcenteret gør en stor indsats for at skabe en aktiv hverdag med en kombination af sprogundervisning, aktivering og praktik. På voksenskolen underviser de blandt andet i arbejdsrettet dansk, engelsk, CV-skrivning og iværksætteri.

  Røde Kors samarbejder med skoler og arbejdsgivere, sådan at asylansøgerne har mulighed for at modtage undervisning på skoler i området eller komme i praktik hos lokale arbejdsgivere.

 • Fritidstilbud
  Ligesom danske børn kan gå i SFO, kan børn og unge på asylcentret gå i miniklub eller maxiklub efter skoletid. For de 6-12 årige er der miniklub i eftermiddagstimerne, og for de 13-17 årige er der maxiklub sidst på dagen og i aftentimerne.

  I klubberne sørger uddannede pædagoger og pædagogiske assistenter for fælles aktiviteter. Ofte tager de på tur og besøger museer eller deltager i forskellige fritidsaktiviteter i Roskilde.

Bliv frivillig på et asylcenter