Center Lyngbygaard

Center Lyngbygaard er et opholdscenter for familier med og uden børn og enlige. OBS: Da Udlændingestyrelsen har besluttet at lukke Center Lyngbygaard, flytter de sidste beboere fra centeret i løbet af november og december. Centeret lukker den 31. december 2016.

Antal beboere: 51| Nationaliteter: 9| Frivillige: 39

- Tal senest opdateret 31. oktober 2016


Børn og voksne fra Center Lyngbygård bliver kørt til regionskontoret i Voldby hver dag for at gå i børnehave, skole, klub og for at besøge jobcentret eller sundhedsklinikken.  

Hverdagen på asylcenteret

 

 • Boliger
  På Center Lyngbygård bor børnefamilierne i 1 eller 2 værelser med eget toilet og bad. Centerets enlige beboere bor på 2 og 3-personers værelser med fælles køkken og bad. Beboerne står selv for alt det praktiske med at købe ind, lave mad og gøre rent.

 • Sundhedsklinik
  Asylansøgere med helbredsmæssige problemer får hjælp af erfarne Røde Kors- sygeplejersker på Røde Kors' sundhedsklinik i Voldby. Her er der også tilknyttet læger og psykologer.

  Det er klinikkens læge, der vurderer, om der er behov for henvisning til sygehus eller speciallæge.

 • Børnehave
  Børn fra tre til fem år går i Røde Kors' børnehave i Voldby. For familier i asylsystemet er det vigtigt, at der er et trygt og rart sted, hvor børnene kan lege og have det godt, så forældrene med sindsro kan deltage i undervisning, være i praktik eller gå til de nødvendige samtaler med myndighederne.

  Børnehaverne er indrettet som alle andre børnehaver i Danmark. Pædagogerne arbejder efter særlige pædagogiske principper med fokus på trygge og genkendelige rammer. Det har især børn på asylcentre brug for efter en tid med stor uforudsigelighed og ofte barske oplevelser.

 • Skole for børn og unge
  Alle børn i alderen 6-17 år går i Røde Kors skole i Voldby. Børn på asylcentrene har, som andre skolebørn, brug for at lære noget nyt og blive værdsat. Det giver mod på fremtiden, hvad end den bringer.

  Undervisningssproget er dansk, og timeantallet er det samme som i folkeskolen, ligesom der også undervises i folkeskolens fag: Dansk, matematik, engelsk, natur og teknik, hjemkundskab, musik, idræt, billedkunst og modersmål. Efter skoletid får eleverne lektiehjælp, som Røde Kors´ frivillige står for.

  Undervisningen foregår på Røde Kors´ skoler i den første tid, og når lærere og pædagoger vurderer, at børnene fagligt og socialt er klar, er der en mulighed for at starte i den lokale folkeskole.

 • Voksenundervisning og praktik
  Alle beboere har adgang til både voksenundervisning og et jobcenter på regionskontoret i Voldby. Her får de hjælp med aktivering og praktikforløb.

  Medarbejderne på asylcentrene gør en stor indsats for at skabe en aktiv hverdag med en kombination af sprogundervisning, aktivering og praktik. På voksenskolen underviser de blandt andet i arbejdsrettet dansk, engelsk, CV-skrivning og iværksætteri.

  Røde Kors samarbejder med skoler og arbejdsgivere, så asylansøgerne har mulighed for at modtage undervisning på skoler i området eller komme i praktik hos lokale arbejdsgivere. 


 • Fritidstilbud
  Ligesom danske børn kan gå i SFO, kan børn og unge på asylcentret gå i fritidsklub efter skoletid. I klubben sørger uddannede pædagoger og pædagogmedhjælpere for fælles aktiviteter, så som madlavning, spil, tegning eller sport. Klubtilbuddet kan både være på selve asylcenteret eller på fritidsklubber i lokalområdet med danske børn og unge. Det varierer fra sted til sted.

  Når dagens skolegang og praktik for de voksne er afsluttet, er der på Center Lyngbygård forskellige fritidstilbud, bland andet motionsrum, computerrum, billard, tv-stue og cykelværksted. Frivillige tilbyder i øvrigt legestue og mødregruppe for mødre med små børn.

Bliv frivillig på et asylcenter