Center Auderød

Center Auderød er et modtagecenter, der ligger cirka fem kilometer uden for Frederiksværk. Her bor familier med børn, par og enlige i alle aldre. OBS: Da Udlændingestyrelsen har besluttet at sætte driften i bero på Center Audrød og gøre det til såkaldt buffer-center i løbet af 2. kvartal af 2017 vil beboerne blive flyttet til andre centre i løbet af det næste stykke tid. Derfor modtager center Auderød heller ikke længere donationer.

Læs mere om centerlukningen her

Antal beboere: 165 
| Nationaliteter: 43| Frivillige: 56

- Tal senest opdateret 11. maj 2017

 

Med til modtagelsen af asylansøgerehører hører også registreringen. Den foregår hos politiet. Udlændingestyrelsen har ansvaret for behandlingen af asylansøgningen, mens Røde Kors tager sig af en række basale, humanitære opgaver.

Efter måneder på flugt er det typisk et måltid mad, et bad, en dyne og en seng at sove i, asylansøgerne har brug for. De får grundlæggende information om asylforløbet i Danmark. De får tilbudt en helbredsundersøgelse, og Center Auderød har også en børnehave, så børnene har et trygt sted at være, mens forældrene går til interviews med myndighederne eller hviler ud. En af de vigtigste opgaver i modtagelsen er at skabe trygge og rolige rammer for asylansøgere, der har rejst langt og længe.

Hverdagen på asylcenteret

 

 • Boliger 
  Center Auderød består af 10 to-etagers bygninger. Asylcentret har to til seks personers værelser. I en af bygningerne er der også enkeltværelser. Alle beboere har adgang til fælles bad og toilet.

 • Sundhedsklinik 
  Den første medicinske modtagelse foregår umiddelbart efter ankomsten, så nyankomne asylansøgere kan blive behandlet for akutte skader. Der er særlig opmærksomhed på de mest sårbare, for eksempel asylansøgere med traumer, ofre for tortur, familier med små børn eller ældre med svækket helbred.

  På sundhedsklinikken arbejder erfarne sygeplejersker og sundhedsplejersker. Læger og psykologer er også tilknyttet klinikken.
   
 • Børnehave
  Børn fra tre til seks år går i børnehave. For familier i asylsystemet er det vigtigt, at der er et trygt og rart sted, hvor børnene kan lege og have det godt, så forældrene med sindsro kan deltage i undervisning, være i praktik eller gå til de nødvendige samtaler med myndighederne.

  Børnehaverne er indrettet som alle andre børnehaver med rare møbler i børnestørrelse og tegninger på væggene. Pædagogerne arbejder efter særlige pædagogiske principper med fokus på trygge, genkendelige rammer. Det har især børn på asylcentre brug for efter en tid med stor uforudsigelighed og ofte barske oplevelser.

 • Skole for børn og unge 
  Alle børn i alderen 6-16 år går i skole. Børn på asylcentrene har, som andre skolebørn, brug for at lære noget nyt og blive værdsat. Det giver mod på fremtiden, hvad end den bringer.

  Børnene går på Center Auderøds skole. Undervisningssproget er dansk, og timeantallet er det samme som i folkeskolen, ligesom der også undervises i folkeskolens fag: Dansk, matematik, engelsk, natur/teknik, hjemkundskab, musik, idræt, billedkunst og modersmål.
   
 • Fritidstilbud 
  Der er flere muligheder for fritidsaktiviteter på Center Auderød. Flere af aktiviteterne foregår sammen med frivillige fra lokalområdet. Der er mulighed for at spille billard, bordtennis, air-hockey og bordfodbold. Asylcentret har også en internetcafé og en tv-stue.
   
 • Mad 
  Center Auderød har en stor, fælles kantine, hvor der bliver serveret mad tre gange om dagen. 

Bliv frivillig på et asylcenter