Center Aakirkeby

Asylcenter Aakirkeby er et opholdscenter for familier med og uden børn. Centeret ligger centralt placeret i Aakirkeby på Bornholm.

Røde Kors personalets hovedopgave er at skabe gode rammer for en meningsfuld og indholdsrig hverdag, mens beboerne venter på at få deres asylansøgning behandlet.
På centret er der for eksempel, klub, værksteder, og - takket være et godt samarbejde med lokalsamfundet – har beboerne mulighed for at deltage i en række aktiviteter, som foreninger og frivillige står for.

Hverdagen på asylcenteret

 

 • Boliger

  På center Aakirkeby er der 22 værelser med 2-6 personer i hver. Der er adgang til fælles bad, toiletter og fælles køkken.

  Beboerne står selv for indkøb, madlavning og rengøring.

  Beboerne har adgang til fælles vaskeri.

 • Sundhedsklinik
  Klinikken ligger på Center Bornholm (Slottet) i Rønne. Asylansøgere med helbredsmæssige problemer kan få en tid på klinikken og få hjælp af Røde Kors sygeplejersker. På klinikken er der også tilknyttet en sundhedsplejerske, læger og psykologer.

 • Vuggestue og børnehave
  De yngste børn går i kommunale vuggestuer, og børn fra 3 til 5 år går i kommunale børnehaver.
 • Skole for børn og unge
  Alle børn i alderen 6-16 år går i aldersopdelte asylklasser i den kommunale skole i Hasle. At gå i skole blandt danske børn er vigtigt i forhold til at lære dansk og ikke mindst at få jævnaldrene danske legekammerater.

 • Voksenundervisning og praktik
  Alle asylansøgere over 21 år bliver tilbudt voksenundervisning og et internt praktikforløb. Voksenundervisningen finder sted på Røde Kors skole i Rønne. Undervisningen består blandt andet af dansk, samfundsfag og geografi.

  Unge mellem 17 og 21 år deltager i et særligt skoleforløb med undervisning hver dag.

  Størstedelen af asylansøgerne har intern praktik på deres beboelsescenter. Intern praktik kan eksempelvis bestå i at arbejde med rengøring, vedligeholdelse af ydreområder, cykelværksted, frisørsalon og sy-værksted. Beboerne har ligeledes mulighed for at komme i praktik hos lokale arbejdsgivere.

 • Fritidstilbud

  På centeret i Aakirkeby har de ældste børn og unge adgang til klub en gang om ugen, en gruppe frivillige kommer to gange om ugen og tilbyder lektiehjælp, ligesom der også er en fast ugentlig tur ud af huset beboerne kan deltage i.

  Frivillige står i det hele taget for en række forskellige aktiviteter sammen med beboerne. Nogle holder cykelkurser eller sørger for legestue for de mindste, og gør en stor forskel for beboerne og baner vejen for en bedre integration.

Bliv frivillig på et asylcenter