Er det lovligt at bruge tortur, hvis det kan give oplysninger, der kan redde liv?

 
 

Krigens Regler > Spørgsmål og svar om krigens regler > Tortur

Nej.

Ingen må udsættes for tortur. Genève-konventionerne og deres tillægsprotokoller forbyder enhver form for vold mod personers liv, helbred eller fysiske og mentale integritet, herunder navnlig tortur og umenneskelig behandling af enhver art, og uanset hvad formålet måtte være.

Tortur og umenneskelig behandling betragtes som en grov overtrædelse af Genève-konventionerne og deres tillægsprotokoller og dermed som en krigsforbrydelse. Der er flere eksempler på, at enkeltpersoner er blevet dømt for at have begået tortur, både ved internationale domstole og tribunaler (som for eksempel Anto Furundžija sagen fra det Internationale Straffetribunal for det tidligere Jugoslavien, ICTY) og ved nationale domstole (som for eksempel sagen mod Charles ’Chuckie’ Taylor, søn af Liberias tidligere præsident Charles Tayler ved en amerikansk domstol).

I middelalderen og under den spanske inkvisition var der tommelskruer, træheste, bronzetyre, hovedknusere og hjul og stejle. Men selv om det i dag er ulovligt, bliver tortur stadig brugt.

I dag bruger man blandet andet waterboarding, hvor offerets hoved holdes under vand til kvælningsgrænsen (submarino), seksuelle ydmygelser, tæv, ophængning, slag mod fodsåler (falanga), elektriske stød på kønsdelene, kvælninger, cigaretter der bliver slukket på kroppen, isolation, skinhenrettelser og trusler om at skade offerets børn eller voldtage en fra offerets familie.

At tortur er ulovligt fremgår af:

Artikel 3 i den fjerde Genève-konvention.

Artikel 12 i den første og anden Genève-konvention.

Artikel 17 og 87 i den tredje Genève-konvention.

Artikel 32 i den fjerde Genève-konvention.

Artikel 75 (2 a & e) i tillægsprotokol I.

Artikel 4 (2 a & h) i tillægsprotokol II.

Genève-konventionerne og deres tillægsprotokoller er ikke de eneste folkeretsinstrumenter, der forbyder tortur. Tortur er også forbudt i en lang række menneskeretskonventioner og specifikke konventioner, så som Folkedrabskonventionen og statutten for den Internationale Straffedomstol.

Se Den Internationale Røde Kors Komités side for mere info om, hvilke love, der forbyder brugen af tortur.

Røde Kors har ikke bundet sig til en stringent definition af tortur eller umenneskelig behandling, da karakteren af et overgreb kan være meget afhængigt af omstændighederne. Et af hovedformålene med den Internationale Røde Kors Komites besøg til personer, der er tilbageholdt i forbindelse med en væbnet konflikt eller en anden voldelig situation, er at sætte en stopper for og forebygge tortur og umenneskelig behandling.