Skal man overholde reglerne for krig, selv om ens fjende ikke gør det?

 
 

Krigens Regler > Spørgsmål og svar om krigens regler > Skal krigens regler altid overholdes?

Alle – stater såvel som oprørsgrupper – skal overholde den humanitære folkeret. 
Genève-konventionerne har opnået det, man kalder universel ratifikation, hvilket vil sige, at de er underskrevet af alle stater i verden. Alle stater er derfor bundet af dem.

Genève-konventionerne anses derudover for sædvaneret. Sædvaneret er internationale regler, der er udviklet på baggrund af staternes praksis over tid, og som anses som retligt bindende for alle stater uden videre. Staternes praksis kan man blandt andet udlede af national lovgivning, domstolsafgørelser, militære manualer og officielle udtalelser.

Langt størstedelen af de regler der findes i Tillægsprotokollerne er også sædvaneret. Det kommer sig af, at Genèvekonventionerne og deres Tillægsprotokoller er et udtryk for helt basale humanitære regler, der skal beskytte individer under en krig.

Under en ikke-international væbnet konflikt er både Staterne og ikke-statslige grupper – oprørsgrupper – bundet af den humanitære folkeret.