Hvad gør Røde Kors for at få soldater og kombattanter til at overholde Genevé-konventionerne?

 
 

Krigens Regler > Spørgsmål og svar om krigens regler Hvad gør Røde Kors for at krigens regler overholdes?

Den Internationale Røde Kors Komite har en fortrolig dialog med krigens parter om deres overholdelse af den humanitære folkeret. Det har de på baggrund af de oplysninger, der kommer til Røde Kors delegaternes kundskab i forbindelse med besøg til fanger og i forbindelse med nødhjælpsarbejdet for civilbefolkningen og de syge og sårede.

Overtrædelser af den humanitære folkeret dokumenteres og drøftes med de personer eller myndigheder, der er direkte ansvarlige, for eksempel i møder eller som en del af fortrolige rapporter.

Derudover arbejder Røde Kors også med at udbrede kendskabet til den humanitære folkeret, så soldater ved, hvad de må og ikke må, og med at sørge for at Staterne har underskrevet de relevante konventioner, og gjort dem til en del af deres nationale lovgivning.