Må man skyde på flygtninge, hvis fjenden gemmer sig blandt dem?

 
 

Krigens Regler > Spørgsmål og svar om krigens regler Må flygtninge beskydes? 

Nej - det er et helt grundlæggende princip i den humanitære folkeret, at krigens parter skal skelne mellem civile og kombattanter og mellem civile genstande og militære mål. Dette kaldes distinktionsprincippet.

Civile må ikke angribes, så længe de ikke tager direkte del i kamphandlingerne. De må heller ikke bruges som skjold for soldater eller militære mål.

Hvis en soldat gemmer sig blandt civile flygtninge, så må man kun skyde på soldaten og konfliktens parter har en forpligtelse til at gøre, alt hvad de kan for at minimere tilfældige civile tab.

Krigens regler: skoleopgave