Må man skyde på civile i en krig?

 
 

Krigens Regler > Spørgsmål og svar om krigens regler > Civile i krig

Nej.

Det er et helt grundlæggende princip i den humanitære folkeret, at krigens parter skal skelne mellem civile og kombattanter, og at civile ikke må angribes, så længe de ikke tager del i kamphandlingerne. Dette kaldes distinktionsprincippet.

For så vidt angår distinktionsprincippet definerer man i en international væbnet konflikt civile som dem, der ikke er en del af et lands væbnede styrker eller foretager sig det, man kalder levee en masse.

Levee en masse er et gammelt begreb, der betegner beboere i et ikke-besat område, der, idet de ser en fjende nærme sig, griber til våben for at modsætte sig den invaderende styrke, uden at de har haft tid til at danne regulære væbnede styrker, så længe de bærer deres våben synligt og respekterer krigens regler.

For så vidt angår distinktionsprincippet definerer man i en ikke-international væbnet konflikt civile som dem, der ikke er medlemmer af en stats væbnede styrker eller organiserede væbnede grupper tilhørende en af konfliktens parter. I ikke-internationale konflikter udgør organiserede væbnede grupper den ikke-statslige parts væbnede styrker, og de består kun af de personer, hvis rolle det er at tage kontinuerligt del i fjendtlighederne.