Hvad er hungersnød?

Man erklærer oftest hungersnød i et land eller område, når tre forhold finder sted. Hver dag dør i gennemsnit to voksne eller fire børn per 10.000 indbyggere. Over 30 procent af befolkningen lider af akut underernæring, og mindst 20 procent af alle familier har ekstrem mangel på fødevarer.
 
 

Q: Hvad er sult?

A: Vi kender stort set alle sammen til at være sulten. Men der findes faktisk forskellige former for sult. Man kan eksempelvis både være underernæret, fejlernæret eller udmagret.

Q: Hvorfor sulter folk?

A: Der er mange forskellige grunde til, at folk rundt omkring i verden sulter. Mere end 60 millioner mennesker er på flugt, bor i flygtningelejre eller midlertidige boliger, hvor de har svært ved at arbejde, tjene penge og købe eller få mad. Vejrfænomener som El Niño er også medvirkende til, at den sydøstlige del af Afrika oplever en forfærdelig tørke, der har ødelagt høsten og landbruget, hvilket betyder sparsom mad til mange mennesker.

Fattigdom og manglende satsning på landbruget er også medvirkende til sult, derfor sulter folk ofte i udviklingslandene.

Lige nu: sultkatastrofe i Syd- og østafrika. 50 mio. ramt - se hvordan du kan hjælpe!

Q: Hvad er hungersnød?

A: Hungersnød er en ekstrem tilstand af sult i et land eller i område. Der erklæres oftest hungersnød, når tre forhold finder sted:

1)      Hver dag dør i gennemsnit to voksne eller fire børn per 10.000 indbyggere

2)      Over 30 % af befolkningen lider af akut underernæring

3)      Mindst 20 % af alle familier har ekstrem mangel på fødevarer

Q: Hvad sker der, når man sulter?

A: I værste tilfælde kan de forskellige former for sult føre til dødsfald. Sult påvirker også alt fra indlæring til vækst hos børn. Når man sulter, vil man også have nemmere ved at blive syg, og man er mere udsat for infektioner, som en rask krop ville kunne bekæmpe. Derfor dør man nemmere af simple infektioner som mæslinger og diarre. Og man har meget svært ved at blive rask.

Q: Hvad sker der, når børn sulter?

A: Når børn sulter, kan det have alvorlige konsekvenser for dem – de syv mest alvorlige konsekvenser er:

1)      Død inden det femte leveår

2)      Hjerte-kar-sygdomme

3)      Type 2 sukkersyge

4)      Nedsat IQ

5)      Nedsat indlæringsevne

6)      Dårlig hukommelse

7)      Depression

 

Læs mere om, hvorfor børn især påvirkes af sult

Q: Hvad er underernæring?

A: Når et menneske er underernæret, betyder det, at personen ikke indtager nok mad og kalorier til at opfylde de basale fysiologiske behov, som kroppen har brug for til at fungere, som den skal. Når man ikke indtager nok energi, vil kroppen begynde at tære på musklerne og på de opbyggede fedtlag, for at kunne overleve. Det vil føre til voldsomt vægttab, der i ekstreme tilfælde kan være livstruende.

I dag er der omkring 1.02 milliarder underernærede mennesker i hele verden. Det er en af de største årsager til sygdomme, og det påvirker både menneskers fysiske og psykiske udvikling og tilstand.

Q: Hvad er fejlernæring?

A: Fejlernæring kan sidestilles med ”dårlig ernæring” eller ”forkert ernæring”. Her handler det altså ikke kun om, hvor meget mad en person spiser. Det handler også om, hvilken slags mad personen indtager. Hvis man ikke indtager nok protein, energi, vitaminer med mere, risikerer man at dø af simple infektioner, fordi kroppen ikke fungerer rigtig længere.

Kroppen er så fysisk svækket, at den ikke længere kan udvikle sig og opretholde dens almindelige funktioner for eksempel en graviditet, amning og indlæring. Fejlernæring kan både føre til undervægt, fedme, mangel på mineraler og vitaminer samt hæmmet vækst.

Q: Hvad er udmagring (wasting)?

A: Udmagring er akut underernæring. Der er tale om et pludseligt og betydeligt vægttab eller problemer med at tage på i vægt, som regel i forbindelse med sult eller sygdom. Akut underernæring måles ved at sammenligne et barns vægt i forhold til barnet højde, og så sammenligne det med velernærede og sunde børn.

Akut underernæring bliver ofte brugt til at vurdere, hvor voldsom og alvorlig en katastrofe er, fordi der er stærk sammenhæng mellem akut underernæring og dødelighed.

Q: Hvad er væksthæmning (stunting)?

A: Når et barn er væksthæmmet, betyder det, at barnet er lav i forhold til dets alder, hvilket er et tegn på kronisk fejlernæring. Der er dermed ikke tale om et pludseligt vægttab men fejlernæring gennem længere tid. Væksthæmning vil ofte være et resultat af, at et barn har været kronisk fejlernæret og haft mange infektioner og sygdom i sine to første leveår, eller moderen har været fejlernæret under graviditeten, og barnet dermed også har været det som foster.

Hvis et barn ikke bliver behandlet for under- eller fejlernæring, inden det fylder to år, vil der være tale om ”stunting”. Og ifølge FN’s fødevareorganisation WTP vil det føre til uoprettelige skader.

Det har omfattende konsekvenser, og skaden kan ikke gøres god igen. Udover at børnene bliver lavere end gennemsnittet, påvirker det også deres fysiske helbred på den korte og lange bane, både i form af sygdom og dødelighed samt deres kognitive funktioner. Det vil derfor også få indflydelse på børnenes intelligens og indlæring resten af livet, hvilket især kan ses, når de skal begynde i skole.

Q: Hvad er ”hidden hunger” (skjult sult)?

A: Mikronæringsstoffer er vitaminer og mineraler, som er vigtige for vores vækst og forbrænding. Når mennesker indtager nok kalorier men mangler mikronæringsstoffer, plejer man at sige, at de lider af ”hidden hunger” eller ”skjult sult”. Det kan måske ikke ses med det blotte øje, at et menneske ikke får nok vitaminer og mineraler. Men det påvirker i høj grad flere aspekter af menneskets sundhed og kognitive udvikling. Der vil oftest være tale om mangel på jern, jod, A-vitamin og zink.

Kilder: FN’s fødevareorganisation –  World Food Programme og professor og overlæge Allan Vaag, Rigshospitalet.