Her hjælper dit brugte tøj

Dit genbrugstøj er med til at gøre en forskel i Danmark og ude i verden. Pengene fra salg af genbrug går bl.a. til Røde Kors' katastrofefond, så vi hurtigt kan rykke ud ved katastrofer. Andre til vores lokalafdelingers projekter ude i verden samt til det sociale arbejde herhjemme.

Danmark

I Danmark støtter vi sårbare og udsatte mennesker gennem en række sociale aktiviteter rundt om i landet. Vi har bl.a. besøgstjeneste for ensomme, ferielejre for sårbare familier, netværk til voldsramte kvinder, vågetjeneste for døende og julehjælp til trængte.

Overskud fra salg af genbrug bidrog sidste år med 8 mio.kr.* til det sociale arbejde herhjemme. Det svarer til godt 44 lastbiler fyldt med genbrugstøj eller 200.000 stykker tøj solgt i vores butikker.

Liberia

Vi har blandt andet begravet inficerede lig, desinficeret huse og brønde, ligesom vi har informeret befolkningen om ebola, udleveret hygiejne redskaber og givet psykosocial støtte. På den måde har vi hjulpet 120.000 mennesker med at undgå at blive smittet af den dødelige virus.

En del af projektet blev i 2015 finansieret med 1 mio. kr. fra katastrofefonden. Det svarer til 5½ lastbiler fyldt med genbrugstøj eller 25.000 stykker tøj solgt i vores genbrugsbutikker.

Grafik: Fra genbrugstøj til nødhjælp

Nepal

I Nepal har vi hjulpet 1.800 familier med husly efter jordskælvet i 2016. Flere end 3.500 har desuden fået psykosocial støtte. Mange børn mistede desuden mulighededen for at gå i skole, da 45.000 klasseværelser blev skadet eller helt ødelagt som følge af katastrofen. Vi genopfører og ombygger 30 skoler i de jordskælvsramte områder i Nepal, så de er mere modstandsdygtige oversfor jordskælv og andre naturkatastrofer i fremtiden.

Vi har hjulpet landsbyer med katastrofeforebyggelse, blandt andet ved at uddanne elever og forældre i førstehjælp og katastrofeforebyggelse. Vi arbejder også for at forebygge jordskred, ligesom vi reparerer gangstier og vandforsyninger.

En del af projektet blev i 2015 finansieret med 1,3 mio. kr. fra katastrofefonden og lokalafdelingerne. Det svarer til godt syv lastbiler fyldt med genbrugstøj eller 32.500 stykker tøj solgt i vores genbrugsbutikker.

Ukraine

I Ukraine støttede vi sidste år psykosociale projekter i ni regioner. Her hjælper frivillige og psykologer nogle af de mange internt fordrevne for konflikten i landet med at bearbejde de mange voldsomme oplevelser og mentale ar, som krigen har givet dem – blandt andet gennem leg og tegning for børnene, fælles udflugter og undervisning for de voksne om konflikthåndtering. I sommer holdt vi sommerlejr for 148 sårbare børn.

Kenya

Vi har støttet 1400 familier økonomisk, så de kan købe mad til deres underernærede børn i Marsabit-området, der er ramt af intens tørke.

Og i slumkvarteret i den sydøstlige by Mobasa underviser og oplyser vi lokale beboere om mor og barn sundhed, ernæring og familieplanlægning gennem klubber, hjemmebesøg og outreach-aktiviteter.

Mobile klinikker med sundhedspersonale kører ud i lokalområderne og giver beboere nem adgang til basale sundhedsydelser for især mødre og børn, og der laves aktiviteter om seksuel og reproduktiv sundheds særligt rettet mod kvinder i prostitution og unge.

Den Centralafrikanske Republik

Den Centralafrikanske Republik er placeret som nummer 180 ud af 187 lande på FN’s landeliste over den samlede menneskelige udvikling, HDI-indekset. Eksempelvis har to ud af tre personer ingen adgang til sundhedshjælp, og i hovedstaden Bangui må 1200 personer deles om et latrin.

Vi hjælper Røde Kors i landet med kapacitetsopbygning, så de er i stand til at hjælpe de mange sårbare og udsatte mennesker i området.

Myanmar

I Myanmar fokuserer vi på at reducere den høje mødre- og barnedødelighed, og så er vi med til at sikre sundhedsydelser i et område med 340 landsbyer og 96.000 mennesker, blandt andet ved at træne ansatte til at kunne behandle almindelige sygdomme, give vaccinationer og graviditets- og efterfødselspleje.

Derudover involverer vi mere end 2000 børn og unge i ungdomsaktiviteter i Kachin-provinsen i det nordlige Myanmar, som har været præget af etniske konflikter. Her forsøger vi at lære børn og unge om humanitære værdier og gøre dem i stand til at tackle lokale udfordringer i den uroplagede region.

Syrien (katastrofefonden)

Vi støtter 10 sundhedsklinikker i Syrien, som ligger i Damaskus og omegn, Aleppo, Daraa, Homs og Idleb, og som hjælper mindst 16.500 syrere hver måned. Vi hjælper blandt andet med medicin, ambulancer og husleje.

Vi støtter også Røde Kors i Idleb-provinsen, så de er i stand til at uddele nødhjælp til lokalbefolkningen, efter at skoler, hospitaler og Røde Kors-bygninger er blevet ødelagt.

Jordan (katastrofefonden)

I Jordan hjælper vi bl.a. unge palæstinensere med at blive en aktiv del af civilsamfundet og fremme ikke-voldelig dialog og tillid mellem de forskellige befolkningsgrupper.

Libanon (katastrofefonden)

I Libanon hjælper vi bl.a. unge palæstinensere med at blive en aktiv del af civilsamfundet og fremme ikke-voldelig dialog og tillid mellem de forskellige befolkningsgrupper.

Grækenland

Vi hjælper flygtninge, der kommer til Grækenland, blandt andet med en mobil enhed, hvor flygtninge ved ankomst kan få information om asylprocedurer, få opladet mobiltelefoner, modtage førstehjælp og få kontakt til familiemedlemmer. Desuden træner vi frivillige og ansatte i Græsk Røde Kors, så flere flygtninge får hjælp.

Sydkaukasus (Georgien Armenien og Azerbaijan) (venskabsprojekt og katastrofefond)

I hele det sydlige Kaukasus, som består af landene Georgien, Armenien og Aserbaijan, støtter vi sociale og sundhedsfremmede aktiviteter for sårbare, eksempelvis førstehjælpstræning og psykosocial støtte, ligesom vi træner lærere i katastrofeforebyggelse og jordskælvsøvelser på skoler.

Vi arbejder med katastrofeforebyggelse i både Georgien og Armenien, som er udsat for oversvømmelser og mudderskred. Vi har mindsket sårbarheden for 180.000 mennesker i 34 lokalsamfund ved blandt andet at sikre flodkanaler, træne lokale katastrofeteams og holde oplysningsaktiviteter i skoler.

I 41 områder af Georgien arbejder vi desuden med at diagnosticere og forebygge diabetes, da diabetesforebyggelse stort set ikke eksisterer i det georgiske sundhedssystem, selvom mere end 300.000, svarende til 9 procent af befolkningen, lider af diabetes.

Pakistan (venskabsprojekt og katastrofefond)

Vi hjælper isolerede pakistanske landsbyer i bjergene med sundhed og katastrofeforebyggelse. Eksempelvis ved at bygge fysiske konstruktioner og plante frugttræer, som forhindrer jordskred og samtidig giver mad. Desuden laver vi beredskabsplaner og træner frivillige i førstehjælp.

Sundheden forbedrer vi ved at bygge brønde og vandtanke, der sikrer rent vand, og ved at bygge latriner og oplyse indbyggerne om sundhed. Vi bidrager også med udstyr og personale til små, lokale sundhedsklinikker.

Sidst har vi givet økonomisk støtte til familier, som mistede deres hus i forbindelse med et jordskælv, der ramte nordøst for Kabul i oktober 2015 og målte 7,5 på Richterskalaen.

Somalia (katastrofefond)

Udenfor store byer er adgangen til hospitalsbehandling et stort problem, og der er stor mangel på afgørende udstyr, medicin og uddannet personale. Derfor træner vi både frivillige og ansatte i Røde Kors i Somalia indenfor førstehjælp, så de kan hjælpe den sårbare befolkning i det uroplagede land.

Israel AT/OT (både venskabsprojekt og katastrofefond)

Vi giver psykosocial støtte til palæstinensiske børn, unge og forældre, som lever i konfliktområder, så de kan bearbejde deres oplevelser gennem psykosociale aktiviteter.

Samtidig er vi ved at træne og opbygge et større beredskab af frivillige og fagfolk, der kan sørge for, at hjælpen når ud til de mest udsatte i samfundet – specielt i de meget kritiske situationer.

Og så hjælper vi unge palæstinensere til at blive en aktiv del af civilsamfundet og fremme ikke-voldelig dialog og tillid mellem de forskellige befolkningsgrupper.

Yemen (venskabsprojekt)

I Yemen hjælper vi indsatte kvinder og deres børn, da det er en særlig sårbar gruppe. Børnene følger ofte med mødrene i fængslet eller bliver født i fængslet under stærkt kritisable forhold med dårlig hygiejne og mangel på mad. Vi hjælper med psykosocial støtte og støtte til hygiejne under fængslingen, ligesom vi etablerer børnevenlige områder i fængslet og oplyser fængselspersonalet om indsattes rettigheder.

Når kvinderne bliver løsladt, støtter vi dem, så de kan begå sig i samfundet. Eksempelvis ved at oplyse dem om deres rettigheder og ved at give dem træning, så de kan få og varetage et job.

Cambodja (venskabsprojekt)

I 47 landsbyer lærer vi kvinder om sundhed og sikrer dem adgang til rent vand ved at bygge nye brønde og reparere eksisterende brønde. Vi bygger latriner for at sikre bedre sanitære forhold og lærer indbyggerne at få en bedre hygiejne praksis. Indtil videre har vi bygget 173 brønde samt knap 2400 latriner, mens 40.000 mennesker har fået oplysning om sundhed.

Laos (venskabsprojekt)

Vi har sikret rent og sikkert drikkevand i otte landsbyer i Laos, hvor vi også hjælper indbyggerne med at få en bedre hygiejne og praksis, så de bedre undgår vand- og sanitetssygdomme som eksempelvis diarre. Vi fokuserer særligt på kvinder, spædbørn og børn under 5 år. Det har været med til at gøre, at 97 procent vasker hænder efter toiletbesøg, hvorimod det tidligere blot var syv procent. Og børnene er blevet sundere.

Hviderusland (v-projekt)

Vi er med til at hjælpe det lokale Røde Kors selskab i Hviderusland med at rekruttere, organisere og fastholde Røde Kors-frivillige. Det er afgørende, for at de kan nå de mange sårbare grupper i landet. Eksempelvis ved at undervise unge om risikoen for at blive smittet med HIV og ved at have forebyggende aktiviteter, der skal mindske unges risiko for at blive udsat for menneskehandel.

Togo (v-projekt)

I Togo er vi med til at sikre sundhed for især kvinder og piger, ligesom vi arbejder for mere ligestilling. I 120 landsbyer uddanner vi kvinder i rettigheder, familieret og reproduktiv sundhed, ligesom vi giver dem seksualundervisning.

Vi har indkomstgenerende aktiviteter i kvindeklubber, så kvinder lærer at styre en forretning og kan tjene deres egne penge. De lærer at lægge budget og lave en forretningsplan.

Desuden sørger vi for sprogundervisning, så kvinderne kan lære at læse og skrive. Det gør, at de kan underskrive dokumenter, hjælpe deres børn med skolearbejde og at de får mere respekt i deres lokalsamfund.

Malawi (v-projekt)

I Malawi sikrer vi skolegang og sundhed til forældreløse børn i 102 landsbyer i Zomba distriktet i syd og 46 landsbyer i Karonga distriktet i nord. Det gør vi blandt andet ved at bore nye brønde, bygge latriner og uddele myggenet. På den måde hjælper vi ikke kun de forældreløse børn, men hele landsbyen.

Vi sørger for adgang til sundhedsplejersker og støtter forældreløse børns skolegang, blandt andet ved at betale skolepenge og for skoleuniformer, sko, skolehæfter og blyanter.

Sudan (v-projekt)

Vi hjælper den marginaliserede Beja-stamme i det nordøstlige Sudan, hvor vi sikrer, at 25.000 får adgang til rent drikkevand, bl.a. ved at reparere 100 håndpumper og bore nye huller. Indtil videre har vi oplyst 23.000 om sundhed og ernæring, hjulpet mere end 200 kvinder til at kunne læse, trænet 1200 i førstehjælp og undervist lokale i landbrugsteknik.

Madagaskar (v-projekt)

På Madagaskar hjælper vi udsatte familier, særligt kvinder og børn. Gennem konkrete aktiviteter og workshops forsøger vi at forhindre, at sårbare børn og unge tvinges ud i børnearbejde, tiggeri og prostitution. Vi støtter børns skolegang, ligesom vi oplyser og advokerer for børns rettigheder, trivsel og sundhed. Og så sørger vi for psykosocial støtte til de børn og unge, der har været udsat for omsorgssvigt, seksuelle overgreb, vold og prostitution, så de kommer videre i deres liv.

*Estimat for 2015. I 2014 brugte vi 7,3 millioner kr. fra genbrugssalg som bidrag til den sociale indsats i Danmark.