Flere end 17 millioner frivillige i 190 lande udgør kernen i Røde Kors. Alene i Danmark er vi over 32.000 frivillige.

Røde Kors har gennem sin 150 år gamle historie bygget på den samme idé. Vi hjælper mennesker i nød uden at skele til nationalitet, etnicitet eller religion.

Vi er en neutral organisation, der er uafhængig af partipolitik. Men vi har holdninger og taler de sårbares sag.

Næsten 200.000 danskere støtter vores arbejde. Nogle giver et månedligt bidrag. Andre støtter os med et beløb, når katastrofen rammer. Vi sikrer, at jeres penge bruges fornuftigt, dér hvor de gør allermest gavn.

Alle børn skal beskyttes

Røde Kors i Danmark har ansvar for at beskytte børn mod overgreb i vores aktiviteter og projekter. Derfor har vi en række retningslinjer og værktøjer til både frivillige og ansatte i Røde Kors samt vores samarbejdspartnere.

Se mere om: Alle børn skal beskyttes 

EU samarbejde

Vinter i Syrien - Foto: Samer Abo Alway

Dansk Røde Kors har siden 1998 samarbejdet med ECHO, som har ydet støtte til Røde Kors´s humanitære nødhjælpsoperationer i Europa, Mellemøsten, Asien og Afrika.

Se mere om: EU samarbejde 

Ledige stillinger

Som medarbejder i Røde Kors arbejder du for at forhindre og afhjælpe menneskelig nød og lidelse, hvad enten den finder sted i Danmark eller ude i verden. Ved at forene indsatsen fra vores medarbejdere og mange frivillige kan vi...

Se mere om: Ledige stillinger 

Internationalt Røde kors

Røde Kors i Danmark er en del af det verdensomspændende Røde Kors.

Se mere om: Internationalt Røde kors 

De syv principper

Røde Kors bygger på syv principper, der er fælles for alle Røde kors selskaber i verden. De er gældende og vejledende midt i en katastrofe, under en krig eller i udviklingsprojekter i den 3. verden. Her kan du læse de syv princ...

Se mere om: De syv principper 

Organisationen i Danmark

Røde Kors er en demokratisk medlemsorganisation, der består af 210 lokale afdelinger, der hver har en bestyrelse.

Se mere om: Organisationen i Danmark 

Historien

Helt fra starten har Røde Kors været til stede i midten af verdens brændpunkter. Slaget ved Dybbøl i 1864, pleje af krigsfanger under 1. verdenskrig, De Hvide Busser, Jutlandia, Tsunamien og Haiti er blot et par nedslag i hi...

Se mere om: Historien 

Økonomi - de mest stillede spørgsmål

I 2015 brugte vi blandt andet 20 % af pengene til udviklingsarbejde og katastrofeforebyggelse, 39 % gik til katastrofer og nødhjælp, mens 9 % gik til det sociale arbejde i Danmark. <a href="https://www.rodekors.dk/om-os/oekonomi/det-gaar-pengene-til" title="Det går pe...

Se mere om: Økonomi - de mest stillede spørgsmål 

Holdninger

Røde Kors i Danmark arbejder neutralt og upartisk i verdens brændpunkter - og vi arbejder uafhængigt af partipolitik i Danmark. At være en del af verdens største humanitære hjælpeorganisation betyder dog også, at vi har en plig...

Se mere om: Holdninger