Værdien for kommuner og foreninger

Her kan du se og finde materialer om, hvordan man kan organisere et samarbejde mellem kommunen og en lokal frivillig organisation. Hvad et samarbejde omkring frivillige venner til flygtninge kræver og hvilken værdi, det kan skabe.

I videoen fortæller Charlotte Wieth-Klitgaard, beskæftigelseschef i Rudersdal kommune, om sine erfaringer med samarbejdet omkring venskabsfamilier.

0:48 minutes Charlotte Wieth Klitgaard

KONTAKT OG SAMTYKKE
Kontakt- og samtykkeskemaer kan benyttes af kommunen til at overlevere kontaktoplysninger om nyankomne flygtninge til frivillige organisationer. Skemaerne findes på fem sprog.

Kontakt- og samtykkeskema (dansk)

Kontakt- og samtykkeskema (engelsk)

Kontakt- og samtykkeskema (arabisk)

Kontakt- og samtykkeskema (farsi)

Kontakt- og samtykkeskema (tigrinya)

 

VEJLEDNING TIL KOMMUNER
I hæftet ’Sådan samarbejder I med frivillige om netværkstilbud til flygtninge’ kan kommunale aktører læse om, hvordan man udvikler og vedligeholder et samarbejde med frivillige organisationer om tilbud til flygtninge.
Vejledning til kommuner

 

FRIVILLIG LEDELSE AF NETVÆRKSAKTIVITETER
’Håndbog – til dig der leder netværksaktiviteter for frivillige og flygtninge’ er en vejledning til, hvordan man lokalt opbygger og leder frivillige netværksaktiviteter, herunder samarbejdet med kommunen.
Inspiration til dig som leder netværksaktiviteter

 

EKSEMPEL PÅ DAGSORDEN
Her ses et eksempel på en dagsorden til første møde mellem organisation og kommune om samarbejde om frivillige netværkspersoner.
Dagsorden

Søg støtte til at komme i gang med Venner Viser Vej

Følg Venner Viser Vej på Facebook

Kontakt os på vennerviservej@rodekors.dk