Røde Kors søger fire frivillige erfarne ledere til at stå i spidsen for familiecamps i 2015

Røde Kors tilbyder socialt udsatte børnefamilier en uges højskoleophold med fokus på samvær i familien. Vi sø-ger nu fire ledere, der tilsammen vil være ansvarlige for to camps i 2015 – én i Jylland og én på Sjælland. 11 Tommeruplejr

Familiecamps er et tilbud til familier, der fx oplever stress og underskud i hverdagen, er ramt af livskriser eller savner samvær med andre familier. Det er en uge med leg og læring for hele familien, hvor der er fokus på at få ny inspiration til forældreskabet og konflikthåndtering i familien. Det er Røde Kors’ målsætning at give forældrene værktøjer til at skabe ønskede forandringer og bedre trivsel i deres liv. Vi lægger vægt på, at familiernes læringsforløb skal starte før campen og fortsætte efter campen. Familierne, der deltager, har enten modtaget julehjælp fra Røde Kors eller deltager i sociale netværk i Røde Kors’ regi. På campen deltager ca. 25 familier og 10-20 frivillige.

Dine opgaver

Som frivillig leder af en familiecamp skal du sammen med din makker rekruttere og lede en gruppe på 10-20 frivillige heraf én-to frivillige assistenter, der varetager en række administrative opgaver. Du planlægger de frivilliges uddannelse og definerer rammerne omkring familiecampen – fra den første dialog med familierne til afholdelse af familiecampen og opfølgning med familier og frivillige. Der afholdes i 2014 fire familiecamps og udarbejdes en grundig evaluering, så du får et godt materiale at arbejde ud fra. Opgaverne omfatter blandt andet:  

-        Rekruttering af frivillige og tilrettelæggelse af møder, kurser – og for- og bagweekender – hvor de frivillige planlægger og evaluerer campen

-        Visitering af familier i samarbejde med frivillige aktivitetsledere i Røde Kors’ lokalafdelinger

-        Ledelse af frivillige i forbindelse med planlægning og afvikling af campen

-        Udvikling, planlægning og afvikling af en familiecamp

-        Tilrettelæggelse af opfølgning og læring hos familier og frivillige i månederne efter campen

Røde Kors’ landskontor sørger for:

-        Din oplæring og kompetenceudvikling

-        Fundraising og afrapportering til donor

-        Vejledning i regler og rammer for det frivillige arbejde i Røde Kors

-        Kvalitetssikring samt faglig sparring og supervision

-        Dokumentation og evaluering

-        Kommunikation til indstillere, frivillige, familier og omverden

-        Bogføring, jura og diverse faciliteter og materialer

Dine kompetencer

Du er en erfaren leder, der brænder for at give trængte børnefamilier værktøjer, der kan bringe dem videre i deres liv. Du har et indgående kendskab til socialt udsatte og sårbare – og har visioner for, hvad der kan hjælpe forældre og børn til at skabe den ønskede form for forandring. Det er et stort plus, hvis du har erfaring med frivilligt arbejde og forstår hvad, der motiverer frivillige.

Hvor og hvornår

De to camps gennemføres i hhv. Jylland og Sjælland, datoerne fastlægges i samarbejde med dig. Forud for og efter campen skal der påregnes et stort stykke arbejde med at planlægge, rekruttere og uddanne frivillige, samt evaluering af campen i gennemsnit 10-15 timer ugentligt fra oktober 2014 til oktober 2015 med varierende intensitet. Din egen uddannelse begynder med deltagelse i familiecampen 13.-17. oktober 2014 i Kolding som føl, iagttager og sparringspartner til den nuværende campleder.

Om Røde Kors

Røde Kors er verdens største humanitære hjælpeorganisation. Flere end 97 millioner frivillige og medlemmer i 187 lande udgør kernen i Røde Kors. Røde Kors har gennem sin 150 år gamle historie bygget på den samme idé: Vi hjælper mennesker i nød uden at skele til nationalitet, etnicitet eller religion. Vi er en neutral og upolitisk organisation, men vi har holdninger og taler de sårbares sag. Fundamentet for vores indsats er medmenneskelighed og frivillighed.