TV 2 og Røde Kors sætter fokus på sårbare børn

Mindst 10 procent af Danmarks børn lever i en sårbar situation, men vi kan alle sammen være med til at gøre en forskel for børnene. Derfor sætter TV 2 og Røde Kors fokus på, hvad der skal til for at få flere børn med i fællesskabet.

Over hele Danmark er der børn, der står udenfor de andres fællesskaber. Det har alvorlige konsekvenser for børnene selv, for deres familier og for vores samfund. Derfor går TV 2 og Røde Kors nu sammen for at skabe opmærksomhed om børnenes situation og vise, hvordan en frivillig indsats kan gøre en forskel for børn i Danmark. Formålet med samarbejdet er at sikre, at flere børn får støtte hjælp til at blive en del af det fællesskab, der er så vigtigt for deres trivsel.

- Vi vil med samarbejdet have fokus på ’Alle vores børn’, lyder budskabet fra både TV 2 og Røde Kors.

Mange børn står udenfor

Selvom Danmark er et rigt land, lever mindst 10 procent af alle vores børn i en socialt udsat situation. Deres familier kæmper typisk med arbejdsløshed, dårlig økonomi eller fysiske og psykiske sundhedsproblemer. Mange har et lavt uddannelsesniveau og mangler sociale netværk. Børnene lider afsavn, der også kan få konsekvenser for dem, når de bliver voksne.

- Gennem samarbejdet med Røde Kors er vi blevet opmærksomme på, hvor mange børn, der hver dag lever et liv uden at kunne se frem til begivenheder, som andre børn ser som noget helt naturligt. Ligesom vi har set, at der er børn, der står uden for, fordi de lever i familier, der ikke har ressourcer til at de indgå naturligt i børnefællesskaber. Men vi har også set, at der ikke skal meget til at gøre en afgørende forskel i børns liv. Det vil vi gerne være med til at skabe opmærksomhed om, siger Henriette Ladegaard-Pedersen, der er redaktør for ’Go’ Morgen Danmark’.

Flere børn med i fællesskabet

Heldigvis kan selv en mindre, frivillig social indsats være med til at skabe bedre vilkår for et barns liv. Hvis en voksen bruger et par timer om ugen som frivillig på lektiehjælp, højtlæsning, støtte i netværk eller på at hjælpe et barn i gang med en idrætsaktivitet, gør det ifølge Røde Kors en kæmpe forskel for det barn, der får støtte.

- Mange børn i en sårbar situation har brug for et positivt frirum, fordi situationen derhjemme er svær og problematisk. Derfor kan en god snak med en lyttende voksen, lidt hjælp til at fokusere på skolearbejdet eller en frivillig, der hjælper et barn til at få nye venskaber eller gå med til fodbold, give et kæmpe psykisk og socialt løft og være startskuddet til et bedre liv for et barn, siger Ziga Friberg, der er leder af familiearbejdet i Røde Kors.

’Go’ morgen Danmark’ og ”Alle vores børn”

TV 2 og Røde Kors følger en række udsatte børn og deres familier i ’Go’ morgen Danmark’ på begge sider af sommerferien.

-  Vi vil lade seerne møde børnene og de voksne, der er omkring dem, så de bliver mere end tørre tal i en statistik. De er udsatte, men de deler ønsker, drømme og behov med alle andre børn. Og det behøver ikke være svært at bidrage til, at børnene får hjælp til de ting, der kan gøre en forskel i deres liv, siger TV 2-redaktør Henriette Ladegaard-Pedersen.

Samarbejdet med Røde Kors skal øge opmærksomheden om udsatte børn og børnefamilier i Danmark og styrke motivationen til at yde den hjælp, de har brug for. Op til sommerferien handler det blandt andet om, hvordan man som frivillig kan være med til at give udsatte børn en god ferie. Senere vil der være fokus på børnenes skolestart og fritidsaktiviteter.