TV 2 og Røde Kors sætter fokus på ensomhed

Alt for mange børn og unge  i Danmark føler sig ensomme, og problemerne med ensomhed er desværre blevet forstærket under corona-nedlukningen.  TV 2 og Røde Kors sætter derfor nu fokus på ensomhed blandt børn og unge og deres familier.

Ensomhed er svært at tale om

Ensomhed kan ramme os alle, men mennesker der i forvejen lever i en sårbar eller udsat situation er i særlig risiko for at føle sig ensomme. For børn og unge gælder det, at de er i større risiko for at føle sig ensomme, hvis deres forældre er arbejdsløse, lever med afsavn eller befinder sig i socialt udsatte positioner. Det samme gælder for børn i familier med skilsmisse, dødsfald eller alvorlig sygdom.

Selvom ensomhed er noget mange af os møder på et tidspunkt i livet, så oplever flere alligevel, at det er svært at tale om. 

TV 2 og Røde Kors sætter i uge 23 fokus på ensomhed, og på hvordan vi hjælper børn og unge tilbage i fællesskabet. Sammen vil vi aftabuisere ensomhed i Danmark og engagere danskerne i indsatsen mod ensomhed. 

Følg med

"Alle vores børn" kan primært følges på GO' morgen Danmark og sociale medier hos både Røde Kors og TV 2.  


"Os fra 6.B"-spillet

Os fra 6.B spillet

"Os fra 6.B" er et lille, simpelt læringsspil om store følelser, der på legende vis vil være med til at afstigmatisere og aftabuisere den stigende ensomhed blandt børn. 

Bestil "Os fra 6.B"-spillet


Har du brug for hjælp?

Står du i en svær situation i dit liv? Føler du dig alene eller savner du fællesskaber? 

Få hjælp nu